Użytkownik może utworzyć konto Warszawa gogo samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej

2019-09-17

Pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Tłumacz Google na przykład pomaga ludziom komunikować się w różnych językach, wykrywając częste wzorce językowe w wyrażeniach, które chcesz przetłumaczyć. Użytkownik może utworzyć konto Warszawa gogo samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej. Google może jednak starać się o wydanie nakazu sądowego (lub pilnego orzeczenia sądu równoważnego typu) w dowolnej jurysdykcji. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać osobom spoza Google tylko za Twoją zgodą. Są jeszcze inne sposoby kontrolowania informacji gromadzonych przez Google, z których możesz skorzystać niezależnie od tego, czy logujesz się na konto Google czy pracujesz bez logowania się. Jeśli usługi Google są używane na rzecz firmy, firma ta akceptuje niniejsze warunki. Poza tym wszystkim możesz przy użyciu Menedżera nieaktywnych kont udzielić innej osobie dostępu do części Twojego konta Google na wypadek niespodziewanej niemożliwości skorzystania z niego. Trendy Google próbkują wyszukiwania w Google, by oszacować ich popularność w określonym przedziale czasu, i udostępniają publicznie wyniki zbiorcze. W pewnych okolicznościach Google zbiera też informacje o Tobie ze źródeł dostępnych publicznie. Możemy na przykład wysłać Ci powiadomienie, jeśli wykryjemy podejrzaną aktywność, taką jak próbę zalogowania się na konto Google z nietypowej lokalizacji. Dokładamy wszelkich starań, by chronić Ciebie i firmę Google przed nieuprawnionym dostępem do przechowywanych przez nas informacji, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Google udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez Google w ramach Usług. Jeśli na przykład Twoje imię i nazwisko pojawi się w lokalnej gazecie, wyszukiwarka Google może zindeksować dany artykuł i wyświetlać go osobom, które będą Cię wyszukiwać. Podczas korzystania z konta Google przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować. Wielu usług Google możesz używać bez logowania się, a nawet bez konieczności tworzenia konta. Firma Google ani jej dostawcy i dystrybutorzy nie składają żadnych konkretnych obietnic związanych z Usługami, innych niż wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach oraz warunkach dodatkowych.