Wszystkie dobre saska kępa restauracje w Warszawie stawiają na smak

2020-11-17

Poza tym Saska Kępa pojawia się w kilku piosenkach. Pojawiać zaczęły się karczmy, restauracje z ogródkami, strzelnice, boiska i huśtawki. Tym samym Kępa, jako przyległość Solca (wymieniona w dokumencie) znalazła się w obrębie Warszawy[11]. Latem i jesienią 1989 Saska Kępa była świadkiem ewakuacji. Saska Kępa nie ucierpiała zbytnio z powodu działań wojennych, chociaż na fasadach kilku domów w willowej części do tej pory widoczne są ślady kul z okresu wojny. Wszystkie dobre saska kępa restauracje http://www.trattoriarucola.pl/pl/restauracja-wloska-saska-kepa w Warszawie stawiają na smak potraw.