Łączę wiedzę i doświadczenie w zakresie OZE z umiejętnością stosowania

2020-07-31

Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne wiele obowiązków. Aby było to możliwe, przedsiębiorstwo energetyczne musi utrzymywać należące do niego urządzenia, instalacje oraz sieci elektryczne w prawidłowym stanie. Wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne (art. Łączę wiedzę i doświadczenie w zakresie OZE z umiejętnością stosowania ustawy – prawnik prawo energetyczne http://kancelariaregulacyjna.pl/ geologiczne i górnicze. Aktualności Prawo energetyczne: wniosek o zmianę posiadanych koncesji. Poprzez taką umowę przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do dostarczenia odbiorcy energii elektrycznej za określoną opłatą. Prawo energetyczne Stan prawny aktualny na dzień:. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przyznaje prawa i nakłada obowiązki zarówno na przedsiębiorstwo energetyczne, jak i na konsumenta. W ustawie zastrzega się też, że właściciel zachowuje prawo do realizacji umów o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, zawartych przed 3 września 2009.